Nincs termék a kosárban!

Filozófia-Vallás

borito

A kutatás Sri Krsna után - Valóság a gyönyörû

Az Õ szent nevén, a transzcendentális hangzáson keresztül, Sri Caitanyadeva tanítása és megvalósítása révén, aki nem más mint az eggyévált Radha és Govinda, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura által hirdetve...

Fogyasztói ár: 500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A. T. Bradford: Ki volt Jézus?

A. T. Bradford: Ki volt Jézus?

„Sok olyan kérdést tehetünk fel Jézusról, az emberrõl, amit nehéz megválaszolni. Mi lehetett Jézusban, ami annyira ingerelte a zsidóság vezetõ rétegeinek nagyon is eltérõ csoportjait – a farizeusokat csakúgy, mint a Heródes...

Fogyasztói ár: 3.495 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Alfonso Aguilar: Egy pápa arcai - Pillantások II. János Pál szemébe

Alfonso Aguilar: Egy pápa arcai - Pillantások II. János Pál szemébe

II. János Pál pápa május 1-jei boldoggá avatását akarja még emlékezetesebbé tenni új kötetével a Heti Válasz Kiadó. A spanyol születésû Alfonso Aguilar római és szentszéki munkája során katolikus papként éveken keresztül közelrõl...

Fogyasztói ár: 2.790 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito17

Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata I-III.

A teológia foglalata - első rész A teológia foglalata - második rész I. A teológia foglalata - második rész II.

Fogyasztói ár: 35.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Baán István (szerk.): A bizánci szerzetesség

Baán István (szerk.): A bizánci szerzetesség

A bizánci szerzetesség szellemisége napjainkban is elven. A szívből indult ki minden értéke, a szívhez vezette követőit. Talán a „szívkultúra” a legfontosabb dimenzió, amelyben a bizánci szerzetesség kutatott,...

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bálint Sándor, Barna Gábor: Búcsújáró magyarok  A magyarországi búcsújárás története és néprajza

Bálint Sándor, Barna Gábor: Búcsújáró magyarok A magyarországi búcsújárás története és néprajza

Hatalmas anyaggyűjtést tükröző, összefoglalás igényével írt úttörő munka. Nemcsak néprajzi, hanem általános kultúrtörténeti szempontból is nagy jelentőségű.

Fogyasztói ár: 8.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

remove_from_cart

Balla Zoltán: A szemléletes gondolkozás logikája

\"A nyelvet megfosztották történetétõl és éltetõ nedvétõl. Ma egy univok, anti-rabelais-i és puritán nyelvet beszélünk, röviden olyan nyelvet, amely fél a szavaktól. Ez az új elvont és nevetséges nyelv nem hatol be többé...

Fogyasztói ár: 3.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

A 20. század második felében infokommunikációs forradalom zajlott, melynek eredményeként új társadalomtípus kialakulásának lehettünk tanúi. Hogy valóban új társadalomtípusról van-e szó, még a 21. század ...

Fogyasztói ár: 2.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok

Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok

Az Olvasó egy úgynevezett "analitikus filozófiai" tanulmányt tart a kezében, melyben a szerzõ nem próbál új tényeket közölni a világról, hanem azon van, hogy Olvasójának figyelmét ráirányítsa néhány fogalmi...

Fogyasztói ár: 2.250 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Barcsi Tamás-Szabó Gábor (szerk.): 68 kísértése - Írások az ellekultúráról és örökségéről

Barcsi Tamás-Szabó Gábor (szerk.): 68 kísértése - Írások az ellekultúráról és örökségéről

E tanulmánykötetben 1968-ra, az ellenkultúra szimbolikus évére emlékezve, elsõsorban a mai fiatalság ismereteinek bõvítése, illetve általában a korszakról való diskurzusok elõsegítése a cél. A könyv igényesen megírt, ám de...

Fogyasztói ár: 2.590 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Tudományelméleti kalandozások - ember-

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Tudományelméleti kalandozások - ember-

A jelen könyv egy kutatóknak szánt \"tankönyv\" a kutatásról és a kutatás buktatóiról. Az elmúlt évtizedekben meghasonlott közgazdászból - lassanként és még nem teljes mértékben - (geo)politológussá ...

Fogyasztói ár: 1.857 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Naplójegyzetek 1
Fogyasztói ár: 4.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Barna Gábor(szerk.): Oh, boldogságos háromság Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről

Barna Gábor(szerk.): Oh, boldogságos háromság Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről

A tanulmánykötet írásai a kereszténység egyik nagy misztériumát vizsgálják: a Szentháromságos Egyisten személyeinek (Atya, Fiú, Szentlélek) megjelenését és emberi módon való elképzelését, tiszteletének és kultuszának formáit.

Fogyasztói ár: 2.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Barna Gábor(szerk.): Szenttisztelet -  A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete
Fogyasztói ár: 2.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

remove_from_cart

Bene Éva: Erkölcs és egészség

A Magyar Katolikus Rádióban elhangzott jegyzeteimmel a célom az volt, hogy ateista korunkban a hit megtartó erejét felmutassam, hogy felhívjam a hallgatók figyelmét az egészségromboló hatásokra, hogy felébresszem...

Fogyasztói ár: 3.429 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága

Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága

A szabadság klasszikus filozófusa legfontosabb írásainak gyűjteményére kétszáz éve vár a magyar olvasó.

Fogyasztói ár: 6.900 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bernard  - Buntzie Ellis Churchill: Iszlám - Nép és Vallás

Bernard - Buntzie Ellis Churchill: Iszlám - Nép és Vallás

Az iszlám sokak számára ma is rejtély. Bernard Lewis és Buntzie Ellis Churchill e könyve az iszlámot vizsgálja: miben hisznek követõi, hogyan alakította õket, gazdag és sokszínû kultúrájukat és politikájukat...

Fogyasztói ár: 4.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bertram Stubenrauch: Isten gazdagsága - A kereszténység szenthár

Bertram Stubenrauch: Isten gazdagsága - A kereszténység szenthár

A kereszténység legbelsõbb titkának tekintett Szentháromságra irányuló hívõ reflexió meglepõ módon csak az elmúlt évtizedekben került a teológiai érdeklõdés homlokterébe. A mára kialakult ...

Fogyasztói ár: 1.524 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Birtalan Ágnes, Kelényi Béla, Szilágyi Zsolt: Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben - CD melléklettel

Birtalan Ágnes, Kelényi Béla, Szilágyi Zsolt: Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben - CD melléklettel

Korábbi könyveinkhez hasonlóan, most is a már csaknem két évtizede zajló Magyar-mongol népi műveltség- és nyelvjáráskutató expedíció mongóliai terep- és archívumi kutatásaira épülő tanulmányokból adunk közre ...

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito178

Boda László: Programozott evolúció és teremtés 2. Az ember származása és kiemelt szerepe a világban. Hit és tudomány

A szerző arra törekszik, hogy bemutassa: a programozott evolúció célirányos folyamat, és hogy nincs ellentét a teremtés és az evolúció között.

Fogyasztói ár: 2.500 Ft
Ár / kg:

Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés - Lévinas etikája és metafizikája

Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés - Lévinas etikája és metafizikája

Emmanuel Lévinas (1906–1995) a francia fenomenológia kimagasló alakja. Elõdeivel és a fenomenológia német hagyományával azt a gondolatot szegezte szembe, hogy az etikai viszony megelõzi a megismerõ viszonyt...

Fogyasztói ár: 2.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei

Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei

Lysias apja Periklés hívására települt át Szicíliából Athénba. Amikor évtizedekkel késõbb a Harminc zsarnok vette át a hatalmat, a dúsgazdag család férfi tagjai az elsõ kiszemelt áldozatok között szerepeltek...

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito238

Bozóki András, Sükösd Miklós: Anarcho-demokraták Az anarchizmus elmélete és magyarországi története

Ez a szintetizáló mű először foglalja össze e politikai hagyomány és társadalomfilozófia hazai történetét és elméletét. A monográfia három részre tagolódik: első része módszeres elemzési hálóval jellemzi az anarchista elmélet lényegi vonásait és ...

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / kg:

Brelich, Angelo: Római variációk az eredet témájára

Brelich, Angelo: Római variációk az eredet témájára

Angelo Brelich (1913-1977) vallástörténész Budapesten született magyar anya és olasz apa gyermekeként. Egyetemi tanulmányait Magyarországon végezte, részben Kerényi Károly irányítása ...

Fogyasztói ár: 2.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Please publish modules in offcanvas position.