Nincs termék a kosárban!

Szociológia, Kisebbségkutatás

A “világváros” Budapest – két századfordulón

A “világváros” Budapest – két századfordulón

A városról, városfejlesztésről, várospolitikáról szóló közbeszéd egyfajta mércének tekinti a dualizmus korának Budapestjét. Ekkor alakult ki Budapest máig vonzó arculata, értékes városképe.

Fogyasztói ár: 3.900 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

Ez a forrásgyűjtemény azért készült, hogy az érdeklődő középiskolás, akár tanul néprajzot vagy művelődéstörténetet, akár nem, átfogó képet kapjon a néprajztudomány (a történeti néprajz, a tárgyi kultúra és a ...

Fogyasztói ár: 2.650 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito88

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Második javított és bővített kiadás)

Andorka Rudolf Bevezetése egy évtizede népszerű tankönyve a szociológiát és társadalomismeretet felsőfokon tanuló hallgatóknak, az oktatók számára pedig mint kézikönyv megkerülhetetlen.

Fogyasztói ár: 2.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito159
starfiber_new

András Edit, Mélyi József, Pető Andrea (szerk.): Elhallgatva A háborús erőszaktétel története és megjelenítése

Jelen kötet az emlékműállítás előkészítő fázisáról ad képet, s a Budapest Főváros Levéltárában elhangzott történelmi, művészettörténeti, filmtörténeti és pszichológiai előadásokat adja közre, ...

Fogyasztói ár: 3.800 Ft
Ár / kg:

Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint 1930-1992
Fogyasztói ár: 4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bácskai Vera (szerk.): Budapesti Negyed 63. - Házak, lakások, emberek
Fogyasztói ár: 2.150 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

Kötetünk tanulmányai a Kárpát-medence döntõen magyarok által lakott, alapvetõen történeti, néprajzi, közigazgatási, etnikai és kulturális jellemzõk által leírható kistérségeivel foglalkoznak. Az írások alapjául szolgáló ...

Fogyasztói ár: 1.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Balogh Balázs - Bodó Barna -  Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás

Balogh Balázs - Bodó Barna - Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás

Egyvalamitõl mindenképpen óvakodnia kellene minden szakmai véleménynyilvánításnak: a szakmai gõgtõl, attól az attitûdtõl, hogy a bukaresti, a budapesti és a mi politikusainkhoz hasonlóan...

Fogyasztói ár: 3.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

A 20. század második felében infokommunikációs forradalom zajlott, melynek eredményeként új társadalomtípus kialakulásának lehettünk tanúi. Hogy valóban új társadalomtípusról van-e szó, még a 21. század ...

Fogyasztói ár: 2.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bárdi Nándor - Éger György (szerk.): Útkeresés és integráció
Fogyasztói ár: 3.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Békés Vera - Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyûjtemény

Békés Vera - Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyûjtemény

Az Edinburgh-i, úgynevezett \"erõs programot\" bemutató tudásszociológiai szöveggyûjtemény a magyar nyelvû tudományelméleti-tudománytörténeti könyvkiadás régi adósságát törleszti...

Fogyasztói ár: 3.048 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom - Tokaj népessége 1869-ben

Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom - Tokaj népessége 1869-ben

A szerző az 1869-es népszámlálás családonként, háztartásonként, lakóházanként felvett ívei alapján rajzol részletező képet Tokaj 19. századi társadalmáról. Forrását a karakteres mezőváros 1848 és 1869 közötti történetének más adataival is kiegészítve, rés

Fogyasztói ár: 1.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erõss Gábor: Iskolarend - Ki

Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erõss Gábor: Iskolarend - Ki

A politikum, a hatalom és az uralom kérdései iránt érdeklõdõ társadalomtudósok többsége vagy továbbra is az államban, vagy a globális erõközpontokban keresi a szociológiai értelemben vett uralom forrását. Nem így e kötet, mely...

Fogyasztói ár: 2.371 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra  - kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében

Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra - kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének köréb

A 2005. évben lezárult, az OTKA által támogatott kutatás azt tűzte ki célul, hogy feltárja a kettős identitás tartalmát a Magyarországon élő horvát, német, szerb, szlovák, szlovén kisebbség körében.

Fogyasztói ár: 1.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár

Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár

A határon túli magyar közösségek talán legsúlyosabb gondja a folyamatos szórványosodás, mert pozitív diszkrimináció hiányában asszimilációhoz vezet. Bodó Barna a szórványkutatás talán legkiválóbb szakértõje.

Fogyasztói ár: 2.667 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Böszörményi Jenõ-Hegedûs Dániel (szerk.): Állam és kisebbség Ázs
Fogyasztói ár: 2.095 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Csáki Anikó - Ligeti György (szerk.): Minden másképp van - Társadalomismereti tankönyv

Csáki Anikó - Ligeti György (szerk.): Minden másképp van - Társadalomismereti tankönyv

A szerzõk és szerkesztõk törekvése (hogy a társadalom minél behatóbb megismeréséhez támpontokat nyújtsanak) maradéktalanul megvalósul: "E könyv megkísérel szempontokat adni a társadalmi jelenségek szemléléséhez, ezen keresztül pedig ...

Fogyasztói ár: 2.380 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat - Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat - Bordélyvilág a történeti Magyarországon

A lányok? A lányok nem mindig angyalok. És persze a férfiemberek sem. Ha a lányoknak könnyû a vérük vagy nehéz a sorsuk, vagy nem akarnak a megszabott határok között élni, ha kalandra vadásznak, vagy a kényszerûség...

Fogyasztói ár: 15.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

Az izgalmas lakásszociológiai munka napjaink egyik tipikus építészeti-szociológiai jelenségét, a lakóparkot vizsgálja. A szerzõ bevezetésként áttekinti a jelenség nemzetközi példáit és tendenciáit (észak-amerikai zárt lakóparkok ...

Fogyasztói ár: 2.857 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Csizmady Adrienn:  A lakóteleptõl a lakóparkig

Csizmady Adrienn: A lakóteleptõl a lakóparkig

Honnan lehet megismerni egy lakóparkot? Kik laknak ezekben az épületekben? Miért költöztek ide? Mit gondolnak róluk a többiek? Milyen városszociológiai következményei vannak az utóbbi ...

Fogyasztói ár: 3.124 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito6665

Dáné Veronika: Mennyi jobbágya és mennyi portiója Torda vármegye birtokos társadalma a 17. század első felében

A kötet a Torda vármegyei birtokos társadalom - lehetőség szerint személyekre lebontott-bemutatására tesz kísérletet.

Fogyasztói ár: 4.950 Ft
Ár / kg:

Daniel Freedman - Robert Pisani - Roger Purves: Statisztika - St

Daniel Freedman, Robert Pisani, Roger Purves: Statisztika

Ez a Statisztika világos, közérthetõ, köznapi nyelven íródott, a nem-matematikus olvasót elrettentõ egyenletek nélkül. Célja megtanítani a diákoknak, hogy statisztikai jellegû kérdésekben hogyan gondolkodjanak. Példákon keresztül mutatja be...

Fogyasztói ár: 19.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

1. oldal / 7

Please publish modules in offcanvas position.