Nincs termék a kosárban!

Szociológia, Kisebbségkutatás

A “világváros” Budapest – két századfordulón

A “világváros” Budapest – két századfordulón

A városról, városfejlesztésről, várospolitikáról szóló közbeszéd egyfajta mércének tekinti a dualizmus korának Budapestjét. Ekkor alakult ki Budapest máig vonzó arculata, értékes városképe.

Fogyasztói ár: 3.900 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

Ez a forrásgyűjtemény azért készült, hogy az érdeklődő középiskolás, akár tanul néprajzot vagy művelődéstörténetet, akár nem, átfogó képet kapjon a néprajztudomány (a történeti néprajz, a tárgyi kultúra és a ...

Fogyasztói ár: 2.650 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint 1930-1992
Fogyasztói ár: 4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bácskai Vera (szerk.): Budapesti Negyed 63. - Házak, lakások, emberek
Fogyasztói ár: 2.150 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

Kötetünk tanulmányai a Kárpát-medence döntõen magyarok által lakott, alapvetõen történeti, néprajzi, közigazgatási, etnikai és kulturális jellemzõk által leírható kistérségeivel foglalkoznak. Az írások alapjául szolgáló ...

Fogyasztói ár: 1.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Balogh Balázs - Bodó Barna -  Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás

Balogh Balázs - Bodó Barna - Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás

Egyvalamitõl mindenképpen óvakodnia kellene minden szakmai véleménynyilvánításnak: a szakmai gõgtõl, attól az attitûdtõl, hogy a bukaresti, a budapesti és a mi politikusainkhoz hasonlóan...

Fogyasztói ár: 3.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

A 20. század második felében infokommunikációs forradalom zajlott, melynek eredményeként új társadalomtípus kialakulásának lehettünk tanúi. Hogy valóban új társadalomtípusról van-e szó, még a 21. század ...

Fogyasztói ár: 2.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bárdi Nándor - Éger György (szerk.): Útkeresés és integráció
Fogyasztói ár: 3.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Békés Vera - Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyûjtemény

Békés Vera - Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyûjtemény

Az Edinburgh-i, úgynevezett \"erõs programot\" bemutató tudásszociológiai szöveggyûjtemény a magyar nyelvû tudományelméleti-tudománytörténeti könyvkiadás régi adósságát törleszti...

Fogyasztói ár: 3.048 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom - Tokaj népessége 1869-ben

Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom - Tokaj népessége 1869-ben

A szerző az 1869-es népszámlálás családonként, háztartásonként, lakóházanként felvett ívei alapján rajzol részletező képet Tokaj 19. századi társadalmáról. Forrását a karakteres mezőváros 1848 és 1869 közötti történetének más adataival is kiegészítve, rés

Fogyasztói ár: 1.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erõss Gábor: Iskolarend - Ki

Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erõss Gábor: Iskolarend - Ki

A politikum, a hatalom és az uralom kérdései iránt érdeklõdõ társadalomtudósok többsége vagy továbbra is az államban, vagy a globális erõközpontokban keresi a szociológiai értelemben vett uralom forrását. Nem így e kötet, mely...

Fogyasztói ár: 2.371 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra  - kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében

Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra - kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének köréb

A 2005. évben lezárult, az OTKA által támogatott kutatás azt tűzte ki célul, hogy feltárja a kettős identitás tartalmát a Magyarországon élő horvát, német, szerb, szlovák, szlovén kisebbség körében.

Fogyasztói ár: 1.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár

Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár

A határon túli magyar közösségek talán legsúlyosabb gondja a folyamatos szórványosodás, mert pozitív diszkrimináció hiányában asszimilációhoz vezet. Bodó Barna a szórványkutatás talán legkiválóbb szakértõje.

Fogyasztói ár: 2.667 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Böszörményi Jenõ-Hegedûs Dániel (szerk.): Állam és kisebbség Ázs
Fogyasztói ár: 2.095 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Csáki Anikó - Ligeti György (szerk.): Minden másképp van - Társadalomismereti tankönyv

Csáki Anikó - Ligeti György (szerk.): Minden másképp van - Társadalomismereti tankönyv

A szerzõk és szerkesztõk törekvése (hogy a társadalom minél behatóbb megismeréséhez támpontokat nyújtsanak) maradéktalanul megvalósul: "E könyv megkísérel szempontokat adni a társadalmi jelenségek szemléléséhez, ezen keresztül pedig ...

Fogyasztói ár: 2.380 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat - Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat - Bordélyvilág a történeti Magyarországon

A lányok? A lányok nem mindig angyalok. És persze a férfiemberek sem. Ha a lányoknak könnyû a vérük vagy nehéz a sorsuk, vagy nem akarnak a megszabott határok között élni, ha kalandra vadásznak, vagy a kényszerûség...

Fogyasztói ár: 15.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

Az izgalmas lakásszociológiai munka napjaink egyik tipikus építészeti-szociológiai jelenségét, a lakóparkot vizsgálja. A szerzõ bevezetésként áttekinti a jelenség nemzetközi példáit és tendenciáit (észak-amerikai zárt lakóparkok ...

Fogyasztói ár: 2.857 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Csizmady Adrienn:  A lakóteleptõl a lakóparkig

Csizmady Adrienn: A lakóteleptõl a lakóparkig

Honnan lehet megismerni egy lakóparkot? Kik laknak ezekben az épületekben? Miért költöztek ide? Mit gondolnak róluk a többiek? Milyen városszociológiai következményei vannak az utóbbi ...

Fogyasztói ár: 3.124 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Daniel Freedman - Robert Pisani - Roger Purves: Statisztika - St

Daniel Freedman, Robert Pisani, Roger Purves: Statisztika

Ez a Statisztika világos, közérthetõ, köznapi nyelven íródott, a nem-matematikus olvasót elrettentõ egyenletek nélkül. Célja megtanítani a diákoknak, hogy statisztikai jellegû kérdésekben hogyan gondolkodjanak. Példákon keresztül mutatja be...

Fogyasztói ár: 19.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

remove_from_cart

Demeter M. Attila (szerk.): Kisebbség és liberalizmus - A kisebb

Kötetünk arra keresi a választ, hogy milyen liberális megközelítésmódjai léteztek a nemzetiségi, kisebbségi problémának a magyar politikai gondolkodás történetében.

Fogyasztói ár: 2.476 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Demeter Zayzon Mária: A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata - honos népcsoportok és bevándorlók

Demeter Zayzon Mária: A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata - honos népcsoportok és bevándorlók

Budapest lakosságának nemzetiségi-etnikai arculata rendkívül színes. Talán lehetetlen is teljes képet adni róla. Egykor, helyzetétől fogva, „a város történelmi viharok csomópontjában állandóan pusztult és épült. Épületek és városrészek tűntek el és bukkan

Fogyasztói ár: 1.700 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Demetrovics Zsolt - Paksi Borbála - Dúll Andrea (szerk.): Pláza,

Demetrovics Zsolt - Paksi Borbála - Dúll Andrea (szerk.): Pláza,

Az ipari társadalmak nagyvárosaiban a bevásárlóközpontok a posztmodern létforma különös színterei, ahol minden arra szolgál, hogy a fogyasztói igények vágyakat generáljanak és kielégülést nyerjenek...

Fogyasztói ár: 3.333 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés - Nemzeti öncélúság

Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés - Nemzeti öncélúság

A haza, a nemzet, a hagyományok, az európaiság, a haladás és a korszerűség kérdéseiről lefolytatott 19-20. századi magyarországi nemzetkarakterológiai, és önazonosság-kereső diskurzus első ...

Fogyasztói ár: 2.890 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

1. oldal / 7

Please publish modules in offcanvas position.